Home

Welkom bij de continentiekliniek van het UZ-Gent. U bent bij ons welkom met alle klachten in het kleine bekken en het doel is u zo efficiënt mogelijk te onderzoeken en eventueel te behandelen.

     1. Urineverlies
     2. Constipatie
     3. Zakking
     4. Stoelgangsverlies
     5. Pijn
     6. Moeilijk of niet kunnen plassen
     7. Erectiestoornissen
     8. Ejaculatiestoornissen

Het doel is om in één contact tot een behandelplan te komen zonder dat u daarbij door meerdere artsen wordt onderzocht. Om dit mogelijk te maken wordt u eerst telefonisch kort bevraagd door een continentieverpleegkundige die dan een onderzoeksplan opstelt. Zo nodig wordt u onderzocht door meerdere specialisten op dezelfde dag maar u wordt niet overbodig onderzocht door meerdere verzorgers.
U kan ook kiezen voor een verpleegkundige contact zonder dat een arts bij u langs komt. Dit kan nuttig zijn wanneer u liever niet medisch wordt onderzocht maar enkel informatie wenst over mogelijke oplossingen of als u vragen heeft over incontinentie materiaal, sonden, etc,…